Svalbard Tohum Deposu: Dünyanın Tarım Mirasının Korunması

Svalbard Global Tohum Deposu, dünyanın dört bir yanından getirilen tohumların korunduğu, dünya üzerindeki en kapsamlı tohum saklama tesisidir. Svalbard takımadasında, Norveç’e bağlı bir bölgede yer alan bu deponun amacı, dünyanın tarım mirasının geleceğini güvence altına almaktır. İklim değişikliği, hastalık ve savaş gibi dünya genelinde meydana gelen olası krizlere karşı kritik bir sigorta poliçesi işlevi görmektedir.

Bu benzersiz yapı, kutup çemberinin kuzeyinde, yüzlerce metre derinlikteki permafrost içine gömülmüştür, bu da ona doğal bir soğutma kapasitesi sağlamaktadır. İçerisinde 930,000’den fazla tohum örneği barındıran deponun, dünya üzerindeki neredeyse tüm tarım ürünlerinin genetik çeşitliliğini koruduğu söylenebilir.

Bu makale, Svalbard Global Tohum Deposu’nun nasıl işlediğini, hangi tohumları sakladığını, tohumların nasıl korunduğunu ve bu benzersiz tesisin küresel biyolojik çeşitlilik ve gıda güvenliği açısından neden bu kadar kritik olduğunu derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır.

Svalbard’ın rolü, koruma yöntemleri, uluslararası işbirliği ve finansmanı, ayrıca eleştiriler ve zorluklar gibi konular da detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Makalenin sonunda, tohum bankacılığının geleceğine dair öngörüler ve Svalbard’ın bu gelecekte nasıl bir rol oynayabileceği üzerine bir değerlendirme sunulacaktır.

Svalbard Tohum Deposu’nun Yeri ve Yapısı

Svalbard Tohum Deposu, dünyanın en kuzey bölgelerinden biri olan Svalbard takımadasında yer almaktadır. Norveç’e bağlı olan bu takımada, Kuzey Kutbu’na yakın bir konumda, 78 derece kuzey enleminde bulunmaktadır. Bu izole ve soğuk coğrafi bölge, tohumların saklanması için mükemmel bir konum sunar.

Svalbard takımadasının iklimi, yılın büyük bir kısmında sıfırın altında olan sıcaklıklar ve kalıcı permafrost (dondurulmuş toprak tabakası) ile karakterizedir. Bu özellikler, tohumların uzun süre saklanabilmesi için gerekli olan soğuk ve stabil koşulları sağlar.

Svalbard Global Tohum Deposu, dünyanın en değerli tohumlarını güvence altına almak amacıyla, yüksek güvenlikli ve sağlam bir yapı olarak inşa edilmiştir. İnşaatında, permafrost içine gömülü olacak şekilde tasarlanmış bir tünel kullanılmıştır. Bu, tohumların doğal bir şekilde soğutulmasını sağlar ve enerji tüketimini minimize eder.

Depo, yaklaşık 120 metre uzunluğundaki bir tünel ile dağın içine doğru uzanmaktadır. Tohumlar, üç ayrı yeraltı odasında, -18°C (-0.4°F) sıcaklıkta muhafaza edilmektedir. Bu odaların her biri, farklı bölgelerden gelen tohumları içermektedir.

Yapının dışı, bir sanat eseri olarak tasarlanmıştır ve bir güneş kütlesi kullanılarak aydınlatılmaktadır. Bu, Kuzey Kutbu’nun uzun kış gecelerinde bile deposunun dışarıdan görülebilir olmasını sağlar.

Depo ayrıca, iklim değişikliği, deprem ve diğer olası doğal afetlere karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Güvenlik ve koruma, inşaat aşamasından itibaren en öncelikli hususlar arasında yer almıştır.

Amaç ve İşlevi

Tohum Saklama

Svalbard Global Tohum Deposu’nun asıl işlevi, dünyanın dört bir yanından tohumları saklamak ve depolamaktır. Bu, gelecek nesiller için tarımın biyolojik temelini koruma amacına hizmet eder. Depodaki tohumlar, dünyanın farklı bölgelerinden hükümetler, araştırma enstitüleri ve diğer organizasyonlar tarafından gönderilmektedir.

Tohumların saklanma süreci, çok titiz bir şekilde yürütülür. Tohumlar önce kurutulur, ardından vakumlu alüminyum paketlere yerleştirilir. Bu paketler, -18°C’de muhafaza edilen yeraltı odalarında depolanır. Bu düşük sıcaklık, tohumların çimlenme kapasitesini yüzlerce yıl boyunca korumaya yardımcı olur.

Bu saklama yöntemi, dünya genelinde meydana gelebilecek doğal afetler, savaşlar veya diğer krizler durumunda, bitkilerin yeniden yetiştirilmesini mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır.

Biyolojik Çeşitlilik

Svalbard Global Tohum Deposu’nun bir diğer önemli işlevi de küresel biyolojik çeşitliliği sürdürmektir. Bugün, birçok bitki türü, iklim değişikliği, habitat kaybı ve diğer tehditler nedeniyle yok olma riski altındadır. Bu da biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve ekosistemlerin dengesinin bozulmasına neden olabilir.

Svalbard, bu türlerin genetik materyalinin korunmasına yardımcı olarak biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesine katkı sağlamaktadır. Farklı bitki türlerinin tohumlarının saklanması, bu bitkilerin gelecekte yeniden yetiştirilmesine olanak tanır, böylece bu türlerin yok olması riski minimize edilir.
image

Bu, sadece ekosistem sağlığı açısından değil, aynı zamanda gıda güvenliği, tıbbi araştırmalar ve kültürel miras açısından da büyük öneme sahiptir.

Svalbard Global Tohum Deposu, dünya tarımının geleceği ve biyolojik çeşitliliğin korunması için kritik bir rol oynamaktadır. Dünyanın dört bir yanından gelen tohumların saklanması, depolanması ve muhafaza edilmesi yoluyla, bu benzersiz tesis, doğal afetler veya insan kaynaklı krizler durumunda bile, bitki türlerinin gelecekteki nesiller tarafından kullanılmasını garanti altına alır. Bu, sadece çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda insanlığın ortak mirasını koruma görevi olarak da görülmektedir.

Depo İçeriği: Hangi Tohumlar Saklanıyor?

Svalbard Global Tohum Deposu, dünyanın dört bir yanından 930,000’den fazla farklı tohum örneğini saklamaktadır. Bu koleksiyon, dünya genelinde birçok bitki türünün genetik çeşitliliğini temsil etmektedir.

 • Gıda Ürünleri: Buğday, mısır, pirinç, soya gibi temel gıda ürünlerinin tohumları, gıda güvencesi açısından son derece önemlidir. Bu tohumlar, dünya nüfusunun beslenmesinde kritik bir role sahiptir.
 • Tıbbi Bitkiler: Birçok bitki, tıbbi araştırmalarda kullanılan bileşikleri içerir. Bu bitkilerin tohumları, gelecekteki tıbbi keşifler için saklanmaktadır.
 • Endemik ve Nadir Bitkiler: Tehlike altında olan veya nadir bulunan bitkilerin tohumları da depoda muhafaza edilmektedir. Bu, bu türlerin yok olma riskini azaltmaya yardımcı olur.
 • Kültürel Değeri Olan Bitkiler: Bazı bitkiler, belirli kültürler ve topluluklar için özel bir öneme sahiptir. Bu tür bitkilerin tohumları, kültürel mirası koruma amacıyla saklanmaktadır.

Seçim Kriterleri

Tohumların Svalbard’da depolanmaya uygun olup olmadığını belirlemek için belirli kriterler kullanılmaktadır:

 • Genetik Değer: Tohumların, genetik çeşitliliğe katkı sağlayacak benzersiz veya önemli özelliklere sahip olması.
 • Yeniden Üretilebilirlik: Tohumların, gelecekte çimlenebilecek ve üretilebilecek durumda olması.
 • Saklama Uygunluğu: Tohumların, uzun süre saklanabilmesi için gerekli olan düşük nem ve sıcaklık koşullarına uygun olması.
 • Yasal ve Etik Hususlar: Tohumların saklanması, biyoetik ve biyogüvenlik yasalarına uygun olmalıdır.

Svalbard Global Tohum Deposu, dünyanın dört bir yanından getirilen çeşitli tohumları saklamakta ve bu tohumların bilimsel, ekonomik, kültürel ve ekolojik değerini korumaktadır. Hangi tohumların saklanacağını belirlemek için kullanılan kriterler, bu tohumların uzun vadeli saklanmasının ve potansiyel kullanımının etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmaktadır. Bu koleksiyon, insanlığın geleceğini şekillendirecek olan bitki türlerinin benzersiz bir yelpazesini temsil etmektedir.

Koruma ve Güvenlik Protokolleri

Svalbard Global Tohum Deposu, tohumları yüzlerce yıl boyunca güvenli bir şekilde saklamak üzere tasarlanmıştır. Uzun vadeli saklama protokolleri, tohumların genetik bütünlüğünün korunmasını garanti altına almaktadır.

 • Soğuk Saklama: Tohumlar, -18°C’de saklanır. Bu sıcaklık, tohumların yaşlanmasını yavaşlatır ve çimlenme yeteneğini korur.
 • Kurutma: Tohumlar saklanmadan önce kurutulur, böylece nem, tohumların zarar görmesine neden olabilecek bir faktör olmaktan çıkar.
 • Ambalaj: Tohumlar, nem ve hava geçirmez alüminyum paketlerde saklanır. Bu paketler, içerdikleri tohumları dış etmenlerden korur.
 • Sürekli İzleme: Depo içindeki sıcaklık ve nem seviyeleri sürekli olarak izlenir ve kaydedilir, böylece olası bir problem hızla tespit edilebilir.

Risk Yönetimi

Depo, olası tehlikelere karşı dikkatli bir şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Risk yönetimi protokolleri, depoyu ve içeriğini korumak için kritik öneme sahiptir.

 • İklim Değişikliği: Depo, eriyen permafrost gibi iklim değişikliği ile ilgili risklere karşı dayanıklı olacak şekilde inşa edilmiştir. Depo içindeki soğuk, hem doğal permafrost koşullarıyla hem de soğutma sistemleriyle sağlanır.
 • Doğal Felaketler: Depo, depremler ve diğer doğal felaketlere karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Güvenlik: Depo, yüksek güvenlik standartlarına sahiptir. İlgili taraflar dışında kimse içeri giremez, böylece kasıtlı sabotaj veya hırsızlık riski minimize edilir.
 • Yedekleme: Tohumların kaybını önlemek için, depodaki her tohum örneğinin başka yerlerde de yedekleri bulunmaktadır.

Svalbard Global Tohum Deposu’nun koruma ve güvenlik protokolleri, tohumların uzun vadeli saklanmasını ve küresel biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamaktadır. Bu protokoller, tohumların fiziksel bütünlüğünü korumak, olası risklere karşı dayanıklı olmak ve her türlü kriz veya felaket durumunda bile işlevini sürdürebilmek üzere titizlikle planlanmıştır. Bu benzersiz koruma yaklaşımı, insanlık için hayati öneme sahip genetik materyalin gelecek nesillere ulaşmasını garanti altına alır.

Küresel İşbirliği ve Katılım

Svalbard Global Tohum Deposu, dünyanın dört bir yanından gelen tohumları saklamaktadır. Bu benzersiz koleksiyonun oluşturulması, küresel bir işbirliği ve katılım gerektirmiştir. Bu bölümde, Svalbard’ın nasıl çeşitli ülkelerle ve uluslararası organizasyonlarla işbirliği yaptığı ve tohumların hangi koşullar altında paylaşıldığı ve erişildiği incelenecektir.

Uluslararası Anlaşmalar

 • Çeşitli Ülkelerle İşbirliği: Svalbard, 100’den fazla ülkeyle işbirliği yaparak tohumları saklamaktadır. Bu ülkeler, kendi tohumlarını depoya gönderirken belirli protokollere ve anlaşmalara tabidir.
 • Uluslararası Organizasyonlarla İşbirliği: Svalbard, Dünya Gıda Programı, FAO, CGIAR gibi uluslararası organizasyonlarla da işbirliği yapmaktadır.
 • Yasal Çerçeve: Svalbard’ın işleyişine yönelik yasal çerçeve, uluslararası anlaşmalara ve biyolojik çeşitlilik sözleşmelerine dayanır.

Erişim ve Paylaşım

 • Erişim Koşulları: Tohumlara erişim, belirli koşullar ve anlaşmalar çerçevesinde mümkündür. Genel olarak, tohumlarını depoya gönderen ülkeler veya organizasyonlar, bu tohumlara erişebilirler.
 • Araştırma ve Geliştirme: Tohumlar, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları için kullanılabilir. Bu, hastalığa dayanıklı yeni bitki türlerinin geliştirilmesi gibi konuları içerebilir.
 • Adil ve Dengeleyici Paylaşım: Tohumların kullanılması ve paylaşılması, genetik kaynakların adil ve dengeleyici bir şekilde paylaşılmasına ilişkin uluslararası ilkelerle uyumlu olmalıdır.

Eleştiriler ve Zorluklar

Karşılaşılan Sorunlar

 • İklim Değişikliği: Eriyen permafrost gibi iklim değişikliği faktörleri, deposunun yapısal bütünlüğüne tehdit oluşturabilir.
 • Finansman: Tohum deposunun işletilmesi ve bakımı yüksek maliyetler gerektirebilir, bu da finansal zorluklar yaratabilir.
 • Biyogüvenlik Sorunları: Kontaminasyon risklerine karşı alınması gereken önlemler, işleyişte zorluklar yaratabilir.

Eleştiriler

 • Adil Erişim Endişeleri: Bazı ülkeler ve organizasyonlar, tohumlara erişimin adil olmadığı konusunda endişe duyabilir.
 • Politik Sorunlar: Deposun işleyişi, politik gerilimler ve anlaşmazlıklar nedeniyle karmaşıklaşabilir.

Geleceğe Bakış: Tohum Bankacılığının Yarını

Teknolojinin Rolü

 • Gelişmiş Koruma Teknolojileri: Gelecekte, daha gelişmiş soğutma ve koruma teknolojileri kullanılabilir.
 • Veri Yönetimi: Tohum bilgilerinin dijital olarak saklanması ve yönetilmesi, işleyişi daha verimli hale getirebilir.

Sürdürülebilirlik

 • Enerji Verimliliği: Depo işletmesi, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik açısından optimize edilebilir.
 • Uzun Vadeli Planlama: Svalbard’ın gelecekteki rolü, küresel sürdürülebilirlik ve biyolojik çeşitlilik koruma hedefleriyle uyumlu olmalıdır.

Sonuç

Svalbard Global Tohum Deposu, önemli bir küresel kaynağı koruma görevini üstlenmektedir, ancak bu görev, bazı zorluklar ve eleştirilerle karşılaşmaktadır. İklim değişikliği, finansman ve biyogüvenlik gibi sorunlar, işleyiş üzerinde etkili olabilir.

Geleceğe dönük olarak, teknolojinin artan rolü, işleyişi daha verimli ve etkili hale getirebilirken, sürdürülebilirlik ilkeleri, deposunun uzun vadeli başarısının sürdürülmesi için hayati öneme sahip olacaktır. Bu denge, depo yönetiminin dikkate alması gereken karmaşık bir meseledir ve küresel topluluğun gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dikkatli bir planlama ve düşünce gerektirir.

Resmi websitesi ve görseller; https://www.seedvault.no/

2 Beğeni