Sonun Başlangıcı: Armageddon Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Armageddon, İncil’de bahsedilen son savaşın adıdır ve dünya tarihinin sonunu getireceği düşünülen bir savaştır. Armageddon, İbranice “Megiddo Dağı” anlamına gelir ve İsrail’de bulunan bir dağdır. Bu savaşın, Tanrı’nın krallığını kurmak için insanlığın sonunu getireceği düşünülür. Armageddon, aynı zamanda popüler kültürde birçok kez kullanılmıştır ve dünya tarihindeki büyük felaketler için kullanılan bir terim haline gelmiştir.

Armageddon kelimesi, İncil’de sadece bir kez geçer ve İncil’de bahsedilen son savaşın adı olarak kullanılır. İncil’de Armageddon, İsrail’deki Megiddo Dağı’nda gerçekleşeceği söylenen son savaşın adıdır. Bu savaşta, İsa Mesih’in dünya tarihindeki son müdahalesi gerçekleşecek ve Tanrı’nın krallığı kurulacaktır. Bu savaşın sonucunda, kötülük yok edilecek ve Tanrı’nın krallığı sonsuza kadar sürecektir.

Armageddon kelimesi, aynı zamanda popüler kültürde birçok kez kullanılmıştır. Özellikle, 1998 yılında çekilen aynı adlı bir film, dünya tarihindeki sonunun geldiği bir senaryo sunar. Ayrıca, Armageddon kelimesi, büyük felaketler için kullanılan bir terim haline gelmiştir. Örneğin, birçok insan, COVID-19 pandemisi sırasında yaşanan olayları “Armageddon gibi” olarak tanımlamıştır.


Fotoğraf: Pixabay

Armageddon, mitolojik ve dini bağlamları olan bir kavramdır. İncil’de bahsedilen son savaşın adı olarak kullanılan Armageddon, İsa Mesih’in dünya tarihindeki son müdahalesiyle sonuçlanacak bir savaştır. Bunun yanı sıra, Armageddon kelimesi, popüler kültürde ve büyük felaketler için kullanılan bir terim olarak da kullanılmaktadır.

Farklı Kültürlerdeki Armageddon İnançları:

 • Türk Mitolojisi: Türk mitolojisinde Armageddon gibi bir kavrama direkt olarak rastlanmamaktadır. Ancak, Türk mitolojisinde dünyanın sonunu getirecek bir kıyamet olayı olan “Kıyamet-i Suğra” veya “Kıyamet-i Kübra” gibi inançlar bulunmaktadır. Bu inanışlara göre, Tanrı’nın belirlediği bir zamanda dünya sona erecek ve insanlar yeniden dirilecektir.

 • İran Mitolojisi: İran mitolojisinde de Armageddon benzeri bir kavrama rastlanmaz. Ancak, İran edebiyatının en önemli manzum eserlerinden biri olan Şehnâme’de, eski İran efsaneleri üzerine kurulu bir destan örneği bulunmaktadır. Bu destanda, kahramanlar ve kötü karakterler etrafında şekillenen olağanüstü olaylar anlatılır.

Armageddon’un Yer Aldığı Mitolojik Hikayeler:

 • Viking Mitolojisi: Viking mitolojisi, İskandinavya’da yaşayan Vikinglerin inanç sisteminin temelini oluşturur. Viking mitolojisinde, tanrılar, doğaüstü varlıklar ve kahramanlar arasındaki ilişkileri anlatan birçok efsane bulunur. Bu efsanelerde, dünyanın sonunu getirecek bir savaş veya felaket olayı olan “Ragnarok” adı verilen bir kıyamet senaryosu yer alır. Ragnarok’da tanrılar, devler ve diğer mitolojik varlıklar arasında büyük bir savaş gerçekleşir ve dünya yok olur.

Dinlerdeki Armageddon Kavramı:

 • Hristiyanlık: Armageddon, Hristiyanlıkta İncil’de bahsedilen son savaşın adıdır. İncil’e göre, bu savaşın Megiddo Dağı’nda gerçekleşeceği ve İsa Mesih’in ikinci gelişiyle sonuçlanacağı düşünülür. Armageddon’da, Tanrı’nın krallığı kurulacak ve kötülük yok edilecektir.

 • Diğer Dinler: Armageddon kavramı, diğer dinlerde benzer bir şekilde son zamanlarla ilişkilendirilen kıyamet senaryolarında da yer alabilir. Örneğin, İslam’da “Kıyamet” veya “Kıyamet Saati” olarak adlandırılan bir inanç bulunur. Bu inanca göre, dünya sona erecek ve insanlar yeniden dirilecektir. Benzer şekilde, diğer dinlerde de kıyamet senaryoları ve son zamanlarla ilgili inançlar bulunabilir.

Armageddon ve Uzay konusunda bilimsel perspektiften ele alacak olursak, asteroid çarpışmaları ve potansiyel tehditler gibi konular önem kazanmaktadır. İşte bu konular hakkında daha fazla bilgi:

Asteroid Çarpışmaları ve Dünya’nın Geçmişi:

 • Dünya tarihinde asteroid çarpışmaları gerçekleşmiştir ve bu çarpışmaların büyük etkileri olmuştur. Örneğin, yaklaşık 65 milyon yıl önce gerçekleşen bir asteroid çarpışması, dinozorların yok olmasına neden olmuştur.
 • Bu tür çarpışmalar, Dünya’nın geçmişindeki jeolojik kayıtlarda izler bırakmıştır. Kraterler, çeşitli minerallerin ve elementlerin dağılımı gibi kanıtlar, asteroid çarpışmalarının varlığını göstermektedir.
 • Bilim insanları, Dünya’yı potansiyel olarak tehdit edebilecek asteroidleri izlemekte ve değerlendirmektedir. Bu izleme ve değerlendirme çalışmaları, gelecekteki çarpışma risklerini belirlemek ve önlem almak için önemlidir.

Potansiyel Tehditler: Yaklaşan Asteroidler ve Uzay Cisimleri:

 • Bilim insanları, Dünya’ya yaklaşan asteroidleri ve uzay cisimlerini izlemekte ve potansiyel tehditleri değerlendirmektedir. Bu cisimlerin boyutları, hızları ve yörüngeleri gibi faktörler dikkate alınarak risk analizi yapılmaktadır.
 • Potansiyel tehditlerin belirlenmesi ve izlenmesi için çeşitli gözlem ve izleme sistemleri kullanılmaktadır. Bunlar arasında teleskoplar, radarlar ve uzay araçları bulunmaktadır.
 • NASA gibi kuruluşlar, potansiyel tehditleri izlemek ve gelecekteki çarpışma risklerini belirlemek için çeşitli projeler yürütmektedir. Örneğin, NASA’nın “Near-Earth Object Observations” programı, Dünya’ya yakın asteroidleri izlemektedir.

Armageddon Senaryoları: Bilim Kurgu ve Gerçeklik Arasındaki Fark:

 • Armageddon senaryoları, bilim kurgu eserlerinde ve popüler kültürde sıkça kullanılan bir tema olmuştur. Bu senaryolarda genellikle Dünya’yı tehdit eden bir asteroid veya uzaylı istilası gibi olaylar anlatılır.
 • Ancak, gerçeklikte Armageddon senaryolarının gerçekleşme olasılığı oldukça düşüktür. Bilim insanları, potansiyel tehditleri izlemekte ve önlem almak için çalışmaktadır. Örneğin, NASA’nın “Planetary Defense Coordination Office” gibi birimleri, çarpışma risklerini değerlendirmek ve gerektiğinde müdahale etmek için planlar yapmaktadır.
 • Armageddon senaryoları, bilim kurgu eserlerinde heyecanlı hikayeler sunmak için kullanılsa da, gerçeklikte bu tür olayların yaşanma olasılığı düşüktür. Bilim insanları, potansiyel tehditleri izlemekte ve gerektiğinde önlem almak için çalışmaktadır.

Armageddon’un kültürel etkileri, sinema, edebiyat ve popüler kültürde sıkça kullanılan bir tema olmuştur. İşte bu konular hakkında daha fazla bilgi:

Sinema ve Televizyonda Armageddon Temaları:

 • Armageddon senaryoları, sinema ve televizyonda sıkça kullanılan bir tema olmuştur. Özellikle, 1998 yılında çekilen aynı adlı bir film, dünya tarihindeki sonunun geldiği bir senaryo sunar. Ayrıca, “Deep Impact” ve “The Day After Tomorrow” gibi filmler de benzer senaryoları işler.
 • Bu tür filmler, genellikle dünya tarihindeki sonunun geldiği senaryoları işler ve insanların bu felaket senaryolarıyla nasıl başa çıktıklarını anlatır. Bu filmler, popüler kültürde büyük ilgi görmüştür.

Edebiyat ve Sanatta Armageddon İmgeleri:

 • Armageddon senaryoları, edebiyatta ve sanatta da sıkça kullanılan bir tema olmuştur. Özellikle, distopik romanlar ve bilim kurgu eserleri, bu tür senaryoları işler.
 • Örneğin, H.G. Wells’in “The War of the Worlds” adlı romanı, uzaylıların Dünya’yı işgal ettiği bir senaryoyu işler. Benzer şekilde, Cormac McCarthy’nin “The Road” adlı romanı, dünya tarihindeki sonunun geldiği bir senaryoyu işler.
 • Bu tür eserler, genellikle insanların bu felaket senaryolarıyla nasıl başa çıktıklarını anlatır ve insan doğasının ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir.

Armageddon’un Popüler Kültürdeki Yeri ve Etkisi:

 • Armageddon senaryoları, popüler kültürde büyük bir etkiye sahiptir. Bu tür senaryolar, insanların hayal gücünü ve merakını uyandırır.
 • Ayrıca, bu tür senaryolar, insanların dünya tarihindeki sonunun geldiği senaryolara karşı hazırlıklı olmalarını sağlar. Özellikle, NASA gibi kuruluşlar, potansiyel tehditleri izlemekte ve gerektiğinde müdahale etmek için planlar yapmaktadır.
 • Armageddon senaryoları, insanların hayal gücünü ve merakını uyandırdığı gibi, aynı zamanda insanların dünya tarihindeki sonunun geldiği senaryolara karşı hazırlıklı olmalarını sağlar.

Armageddon’un gerçek bir tehdit olup olmadığı konusunda bilimsel görüşler ve araştırmalar mevcuttur. İşte bu konular hakkında daha fazla bilgi:

Bilim İnsanlarının Görüşleri ve Araştırmaları:

 • Bilim insanları, Dünya’yı potansiyel olarak tehdit edebilecek asteroidleri ve uzay cisimlerini izlemekte ve değerlendirmektedir. Bu izleme ve değerlendirme çalışmaları, gelecekteki çarpışma risklerini belirlemek ve önlem almak için önemlidir.
 • NASA gibi kuruluşlar, potansiyel tehditleri izlemekte ve gerektiğinde müdahale etmek için planlar yapmaktadır. Örneğin, NASA’nın “Planetary Defense Coordination Office” gibi birimleri, çarpışma risklerini değerlendirmek ve gerektiğinde önlem almak için çalışmaktadır.
 • Bilim insanları, Dünya tarihindeki asteroid çarpışmalarını inceleyerek, bu tür olayların nadir olduğunu ve büyük çaplı bir çarpışmanın olasılığının düşük olduğunu belirtmektedir. Ancak, potansiyel tehditlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi önemli bir konudur.

Armageddon Senaryolarının Gerçeklik Payı:

 • Armageddon senaryoları, genellikle sinema, edebiyat ve popüler kültürde kullanılan dramatik hikayelerdir. Bu senaryolar, dünya tarihindeki sonunun geldiği felaket senaryolarını işler.
 • Gerçeklikte, Armageddon senaryolarının gerçekleşme olasılığı düşüktür. Bilim insanları, potansiyel tehditleri izlemekte ve gerektiğinde önlem almak için çalışmaktadır. Bu sayede, büyük çaplı bir çarpışma veya dünya tarihindeki sonunun gerçekleşme olasılığı minimize edilmektedir.
 • Armageddon senaryoları, popüler kültürde büyük ilgi görmekte ve insanların hayal gücünü uyandırmaktadır. Ancak, gerçeklikte bu tür olayların yaşanma olasılığı düşüktür.

Dünya’yı Koruma Çabaları: Tehditlere Karşı Önlemler:

 • Bilim insanları, Dünya’yı potansiyel tehditlere karşı korumak için çeşitli önlemler almaktadır. Bu önlemler arasında potansiyel tehditlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde müdahale edilmesi yer almaktadır.
 • NASA gibi kuruluşlar, potansiyel tehditleri izlemekte ve gerektiğinde müdahale etmek için planlar yapmaktadır. Örneğin, asteroidleri izlemek ve potansiyel çarpışma risklerini belirlemek için teleskoplar, radarlar ve uzay araçları kullanılmaktadır.
 • Ayrıca, bilim insanları, asteroidleri ve uzay cisimlerini potansiyel olarak tehlikeli olanlarını belirlemek için çeşitli matematiksel modeller ve hesaplamalar kullanmaktadır. Bu sayede, potansiyel tehditlerin büyüklüğü, hızı ve yörüngesi gibi faktörler değerlendirilerek risk analizi yapılmaktadır.

Dedemden duyduğum, onun da dedelerinden duyduğu Amik Ovasında büyük bir savaş olacağı, akan kanın bir yaşındaki inek yavrusunu süreükleyeceği şeklindeydi, ne kadar doğru bilinmez.