PALS - MOLLE Bağlantı Sistemi

PALS ve MOLLE bağlantı sistemi, askeri ve taktik ekipmanların birbirine bağlanması için kullanılan bir sistemdir. Bu sistem 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Natick Askeri Merkezi tarafından geliştirilmiştir.

PALS ve MOLLE’yi iki farklı bağlantı elemanı gibi düşünebiliriz. Bu bağlantıyı CIRT (Velcro) bant benzetmesi ile açıklamak yanlış olmaz. CIRT bandın iki farklı yüzeyi bulunur. Bu yüzeylerden biri naylon mikro kancalar içerir (Tutundurulan taraf). Diğer yüzey ise, naylon ipçiklerin bir yumak gibi olduğu (Tutunan taraf) bir yapıdadır. CIRT bandın bu iki yüzeyi bir araya geldiğinde, yumak tarafındaki ipçikler, kanca tarafındaki minik kancalara takılır ve böylece tutunma sağlanmış olur. Yüzey ne kadar geniş olursa, tutunma kuvveti de o kadar fazla olacaktır.

PALS (Pouch Attachment Ladder System - Kılıf Bağlantı Merdiveni Sistemi)

PALS bağlantı elemanını yukarıda bahsettiğimiz CIRT bandın kancalı yüzeyine benzetebiliriz, yani tutunduracağımız taraftır. Genellikle sırt çantaları, plaka taşıyıcı yelekler, kemerler gibi taktik ekipmanların üzerinde bulunur. Bu ekipmanlar üzerine dikili şeritler şeklinde görebilirsiniz. Güçlü naylon şeritler belirli aralıklarla birbirine paralel dikilir ve her şerit kendi içinde dikine atılan dikişlerle bölmelere ayrılır. Bu sayede PALS ağ sistemi (ya da ızgarası) kurulmuş olur. MOLLE bağlantılı ekipmanlar bu PALS bağlantı ızgarasına monte edilir.


Görsel: tacticon.com

PALS bağlantısı aşağıdaki gibi şerit dikme yöntemi veya lazer kesim yöntemi ile yapılabilir.


Görsel: tacticon.com

MOLLE (Modular Lightweight Load-carrying Equipment - Modüler Hafif Yük Taşıma Ekipmanı)

Bağlantı sisteminin diğer yüzünü, yani CIRT bandın tutunan tarafını temsil eder. MOLLE ekipmanlar genellikle küçük çantalar veya teçhizat kılıfları şeklinde olurlar ve PALS bağlantı sistemine sahip diğer ekipmanlara bağlanırlar. MOLLE ekipmanlardaki MOLLE bağlantısı genellikle bir kumaş veya naylon kayış şeklinde olur. Bu kayışlar, PALS sistemindeki ızgaranın bir içinden bir dışından olacak şekilde (bir örgü örer gibi) bağlanır.


Görsel: tacticon.com

PALS - MOLLE bağlantı sistemi, ALICE (All-purpose Lightweight Individual Carrying Equipment) sistemine bir alternatif olarak doğmuştur. Kullanıcılara maksimum konfor ve modülerlik/özelleştirme imkanı sunar. Ekipmanlar, onlarca farklı konfigürasyonla bir araya getirilerek amaçlarına uygun kullanım sağlanır.

NOT: Bu yazının hazırlanmasında editöryel destek olarak chat-gpt kullanılmıştır.

1 Beğeni