Kuzey Anadolu Fay Hattı Üzerinde Son Yüzyıl Depremleri

Üstteki haritadan fark edebileceğiniz üzere doğudan batıya doğru bir deprem fırtınası mevcut, bir sonraki kırılım Marmara Denizi içerisinde yaşanacak. :frowning: