Doğal Afetler ve Tehditler kategorisi hakkında

Deprem, kasırga, sel gibi doğal afetler ve felaketler üzerine bilgi alışverişi, önlemler ve sonrasındaki başa çıkma stratejileri hakkında tartışma platformu.